esmaspäev, 27. märts 2017

Meie klass liitub üleriigilise TERE-liikumisega, hakkame TERE-INIMESTEKS!

Ütle tere ! 

Eesti Kultuuri Koda käivitab üleriigilise liikumise „Ütle tere !“, mis loodab, et aasta pärast, kui Eestil 100.sünnipäev, ütlevad eestlased  üksteisele rõõmsalt tere ja on kaasinimeste suhtes hoolivamad. 

Eestlaste mõtetes valitseb ideede küllus, mida kõike oleks vaja teha, et oleksime eluga Eestis rahul. Tegeleme globaalsete probleemidega, märkamata pisiasju, millest suured asjad alguse saavad. Tere-liikumise eesmärk on panna mõtlema ühiskonda ja igat üksikisikut hingehariduse ja kultuursuse tähtsusest elus. Peaksime Eesti elus muutusi soovides alustama kõik iseendast, millised on meie endi mõtted, kuidas elame, kuidas käitume. 

Sotsiaalteadlased väidavad, et riigialamate rõõmus meel aitab kaasa kogu ühiskonna heaolule ning toob märgatavat edenemist ka majandustegevuses. Väikerahvana, kus kõik tunnevad kõiki, on meil suur võimalus üksteist toetada, üksteisesse lugupidavalt suhtuda ning omavahel viisakalt suhelda. Alustame kõige lihtsamast -“tere“ ütlemisest

Tegelikult on meil praegugi palju Tere-inimesi ja nemad võiksidki olla nakatajad, kelle kaudu „tere“ rahva hulgas levima hakkaks. „Eeskuju on nakkav !“ Tere-liikumise algatajad on kavandanud väikese TERE märgi, mida iga huviline saab kandma hakata, kuulutades end Tere-inimeseks

Korraldajatel on hea meel, et ühinesime. Neil on veel üks soovitus: lapsed hakkaksid vanemaid teretama, tänama jne, õpetama ka vanemaid olema viisakad ;)  Nii saamegi varsti rinda märgid  ja oleme jätkuvalt viisakam klass koolis :)

reede, 24. märts 2017

Ideekonkurss Bright Minds 19.03.2017

Meie klassi poisid Markus, Rauno ja Heinar esitasid  Bright Minds konkursile oma äriidee. Konkursil osalemiseks oli vaja esitada onapager ehk  lühikokkuvõte äriideest 1 A4 leheküljel ning äriideed tutvustav  kuni 1-minutiline videoklipp.
Meie poiste esitlused on siin:


pühapäev, 12. märts 2017

Direktsiooni tänuüritus tublidele õpilastele ja nende vanematele

Are Koolis on saanud  traditsiooniks, et II trimestri lõpus kooli juhtkond kutsub tänuüritusele õpilased, kes on silma paistnud hea õppeedukuse või tublide saavutustega maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel.
Sellel õppeaastal oli kutsutute seas neli kuuenda klassi õpilast:
1. Triinu (hea õppeedukus)
2. Markus (hea õppeedukus, tubli küünlaümbriste ja patareide koguja)
3. Rauno (hea õppeedukus, MISA kodanikupäeva viktoriini II koht Pärnumaal)
4. Heinar (MISA kodanikupäeva viktoriini I koht Pärnumaal, 8.koht vabariigis)

Üritusel tänati õpilast tänukirja ja šokolaadiga, lapsevanemaid tulbiõitega.
Meeleolu lõi ansambel ja kaetud oli suupistelaud.
teisipäev, 7. märts 2017

Are Kooli ühiskülastus ERMi

7.märtsil  sõitis Are Kool tänu õpetaja Mirjami organiseerimisele Tartusse Eesti Rahva Muuseumi. Üle saja lapse ja tosina õpetaja mahtusid kenasti kahte suurde bussi.

5., 6. klass ja 7.klassi poisid moodustasid ühe grupi, kes esmalt osalesid kahe ainetunnises õpitoas   ,,Kiviaja ellujäämise kursus" ja siis tutvuti  giidi saatel huvitavamate  väljapanekutega.

Õpitoas jagati lapsed rühmadesse ning igale rühmale anti erinevad teemad ja küsimused, millele  tuli neil ise vastuseid leida. Hiljem ka  oma töö teistele ette kanda. Antud töölehe eest saavad kõik ajaloosse hinde.

Vahepeal oli lõuna ERMi kohvikus. Sõit Tartusse ja  tagasi oli meeleolukas ja möödus kiiresti. Ehk oleme jälle mõne asja puhul targemad!


esmaspäev, 6. märts 2017

Külas Räpina aianduskool

3.märtsil oli Are koolis külas Räpina aianduskool. 2.tunni ajal oli 6. ja 7.klassil õpituba. Esmalt tutvustati õppimisvõimalusi ja siis said noored  ka erinevaid huvitavaid ülesandeid lahendada.

Ellise: Ma vist lähen sinna õppima.
Heinar: Kui sa oled hea õpilane, siis makstakse stipendiumi ja saab  elada heas õpilaskodus.
Markus: Minu ema õppis seal.
Ketlin: Tahaksin sinna avatud uste päevale minna, et näha, kas seal on ikka kõik nii vägev,
kolmapäev, 1. märts 2017

Loodusringiga Tartus 1.märts 2017

Täna käis loodusring õpetaja Leelo eestvedamisel Tartus õppekäigul. Külastati vastremonditud ja taasavatud loodusmuuseumi, kus giid tegi tunnise ringi ning tutvustas Maa arengut Suurest Paugust inimeste ilmumiseni meie planeedile. Edasi õpitoas  räägiti eksootilistest koduloomadest, kuidas neid kasvatada  ja mida silmas pidada, Jätkus AHHAA 4D kinos filmide vaatamisega ja Lõunakeskuses kolamisega.

Meie klassi loodushuvilised olid Heinar, Kaisa, Eliise ja õpetaja Marju.

Oli täitsa põnev päev!